Dekorace pro dům a zahradu - zahradní dekorace

Obchodní podmínky

Při objednání musí objednávka obsahovat Jméno a Příjmení odběratele, Název produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (doporučujeme formát druh / číslo / popis z www tedy např: Trpaslíci / č.3 / Trpaslík s knihou) a množství požadovaných kusů, dále pak adresu pro dodání zboží a telefon ( potvrzení objednávky ) případně i e-mail. Barevné provedení se může mírně lišit, aktuální foto zašleme na požádání.


Dodací lhůty a dodání zboží

Všechno námi nabízené zboží dostupné na webových stránkách, je při objednávce standardně dodáno poštou na dobírku . Přesnější termíny dodání Vám sdělíme na požádání.

Výše poštovného dle platného ceníku České pošty cca 200Kč - 500Kč, zasílání do ciziny - dle telefonické domluvy. Ceny jsou uvedeny s DPH. Zboží balíme do použitých kartonových krabic a prokládáme kartony a igelity (použitý materiál je z obchodu textilu a domácích potřeb). Osobní odběr je možný v prodejně viz. kontakt.


Platební podmínky

Platba zboží se provádí hotově při převzetí zboží, platbou předem na účet nebo dobírkou při dodání Českou poštou nebo PPL. Zboží zůstává až do úplné úhrady majetkem prodejce!


Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku. Ke každému zboží je přiložena faktura, která slouží zároveň jako záruční a dodací list. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje odběratel přebráním zboží od dopravce. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo v množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději však do jednoho týdne) podat zprávu o nesrovnalostech na uvedené kontaktní údaje. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána. Délka záruky je uvedena na faktuře, firma poskytuje na zboží standardní záruku v délce 24 měsíců. Tato doba začíná dnem převzetí a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.


V případě výměny zboží za nový kus (s novým výrobním číslem) vzniká nová záruční doba. V případě výměny zboží nemusí zákazník obdržet zcela nový výrobek, ale vyměněný výrobek musí mít minimálně stejné parametry s reklamovaným zbožím. Odběratel dostane nový záruční list, a další případné reklamace bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu. Po vyřízení reklamace je odběratel o tomto vyrozuměn a zboží je zasláno zpět.


V okamžiku převzetí zásilky, prosíme zákazníky, aby zásilku rozbalili a zkontrolovali dodané zboží. V případě poškození zásilky je třeba reklamovat dodané zboží u dopravce, tzn. přímo na pobočce České pošty, která zásilku doručovala, vždy však nejdéle do druhého pracovního dne od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.


Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem)
- mechanickým poškozením nebo při nevhodném zacházením
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry obvyklému prostředí nebo parametrům
- zboží bylo poškozeno živly
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s jeho určením


V případě neoprávněné reklamace zboží je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli náklady vynaložené na reklamační řízení (poštovné, balné).


Odstoupení od smlouvy

Kupující má při nákupu přes internet právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle platného Občanského zákoníku na adresu sídla firmy ( určující je datum doručení zboží prodávajícímu). Dle paragrafu 1833 Občanského zákoníku zákona číslo 89/2012 SB. v plném znění, kupující odpovídá prodávajícímu za případné snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající, po obdržení vráceného zboží, vrátí kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.>